Kwaliteit van zorg

Kwaliteitskeurmerk ZKN

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum is toegetreden als lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).
ZKN heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken, te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland.

Om de patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden, heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen.

ZKN is als vereniging bevoegd om namens alle zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) onderhandelingen te voeren met het Ministerie van Volksgezondheid. Alle klinieken hebben een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Meer informatie kunt u vinden op www.zkn.nl

BIG

Onze artsen  zijn BIG geregistreerd:

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg uit te oefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

WTZA

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum is door de IGJ geclassificeerd als zorginstelling volgens de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA). Periodiek worden wij bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), dit is het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De IGJ handelt vanuit het perspectief van de burger en richt zich op problemen die burgers niet zelf kunnen beoordelen of beïnvloeden. Meer informatie is te vinden op www.igj.nl

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum en zijn medewerkers zijn bij de volgende vakorganisaties aangesloten:

NVvHG( Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde);
EUBS (European Underwater Barometrical Society);
Ebass (European Baromedical Association);
WCS (Woundcare Consultant Society).