Samenwerkingspartners


Reinier de Graaf

www.reinierdegraaf.nl


HagaZiekenhuis van Den Haag

www.hagaziekenhuis.nl


Leids Universitair Medisch Centrum

www.lumc.nl


Alrijne ziekenhuis

Alrijne ziekenhuis

www.alrijne.nl


LangeLand Ziekenhuis

www.langeland.nl


Groene Hart Ziekenhuis

www.hgz.nl


IJsselland Ziekenhuis

www.ysl.nl


Maasstad Ziekenhuis

www.maasstadziekenhuis.nl


Amsterdam UMC

www.amc.nlHaaglanden Medisch Centrum

www.haaglandenmc.nl


Daniel den Hoed Stichting

www.danieldenhoedstichting.nl


Franciscus Gasthuis & Vlietland

www.fransiscus.nl
Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum fungeert tevens als duikmedisch consulent voor:


KLM Health Services

www.klmhealthservices.com


Diergaarde Blijdorp

www.diergaardeblijdorp.nl