Beleid 2023 HGC Rijswijk

Hoe komt het beleid HGC tot stand?

Onze missie is het zorgen voor een aanzienlijk snellere genezing met oog op het verbeteren van het welzijn van de patiënten.
Door samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenzorgpartners, in combinatie met integrale zorg, streeft HGC naar de meest optimale behandeling voor u als patiënt.

Hierbij kijken we zowel naar de “harde”- als de “zachte” kant van de geleverde prestaties.
Dit wil zeggen dat voor HGC de wondgenezing van belang is, maar belangrijk is ook hoe u als patiënt de zorgverlening ervaart.

Vanuit dit oogpunt worden jaarlijks doelen op organisatie niveau als ook op patiëntniveau door HGC gesteld.

De doelen op patiëntniveau zijn gericht op de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en het samen met patiënt uitstippelen- en uitvoeren van het zorgtraject.

De doelen op organisatie niveau voor 2023 zijn gericht op de veiligheid voor patiënten en medewerkers van HGC.

Om doelen te stellen wordt jaarlijks gekeken naar prestaties in het voorgaande jaar op financieel vlak, tevredenheid/wensen patiënten, incidenten en klachten, ontwikkelingen vanuit de overheid/zorgverzekeraars en de kansen/bedreigingen die er zijn.

Speerpunten HGC 2023:

  • Het optimaliseren van het veiligheidsmanagementsysteem binnen HGC
  • Verdere aanscherping van de informatie beveiliging
  • Behouden personeel (krapte arbeidsmarkt)/duurzame inzetbaarheid personeel)
  • ARBO omstandigheden medewerkers
  • Niet functie gebonden takenverdeling onder medewerkers verder doorvoeren

Wat wil HGC in 2023 bereiken en/of behouden in het belang van u als patiënt?

Wat Prestatie norm HGC
Onvertraagd procesverloop 100% van de patiënten ervaart de tijd tussen aanmelding en start als acceptabel
Snelle genezing Gemiddeld aantal sessies per cliënt 32

(met als resultaat wond dicht of zo goed als dicht)

Hoge kans op genezing 80% wond dicht of bijna dicht na behandeling
Laagdrempelig Min. behoud resultaten tevredenheid patiënten 2021/2022

(gemiddeld cijfer 8,8)

Cliëntgericht Min. behoud resultaten tevredenheid patiënten 2021/2022

(gemiddeld cijfer 8,8)