Belangrijke informatie mbt het Coronavirus

Bezoek aan de kliniek

U bent patiënt bij HGC Rijswijk en komt deze week voor hyperbare zuurstoftherapie of heeft een afspraak voor wondbehandeling.

U bent welkom voor uw afspraak tenzij het volgende van toepassing is;

  • U heeft koorts* (ten minste 38 graden Celsius) EN
  • U heeft klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid EN
  • U bent in één van de risicogebieden** in het buitenland geweest waar verspreiding van het coronavirus is vastgesteld, of u heeft contact gehad met een persoon met bovengenoemde klachten die in een risicogebied is geweest EN u heeft zelf ook klachten

* Of koortsig gevoel bij ouderen of al zieke mensen (die mogelijk geen koorts maken)

** Landen die momenteel een besmettingsbron vormen, zijn vooral Italië, Oostenrijk en Duitsland. Nieuwe landen waar de besmettingen hoogstwaarschijnlijk zijn opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea.

In genoemde gevallen verzoeken wij u thuis te blijven. HGC Rijswijk volgt hiermee het landelijk beleid. Mocht u twijfelen of u voldoet aan één van deze criteria, overleg dan met één van onze artsen.

Wij houden ons het recht voor u te weigeren voor een geplande afspraak, indien u aan bovenstaand risicoprofiel voldoet. Dit doen wij om andere patiënten en het personeel te beschermen en vragen uw begrip voor deze bijzondere situatie.

Welke maatregelen nemen wij als kliniek?

  • Als u voor het eerst bij ons komt dan wordt er gevraagd of u in één van de aangemerkte risicogebieden bent geweest en /of u luchtwegklachten en /of koorts heeft.
  • Zodra wij bij een patiënt of medewerker een verdenking op het coronavirus constateren worden ter plekke passende maatregelen getroffen.
  • Dagelijks wordt de richtlijn van het RIVM geëvalueerd voor eventuele aanvullende maatregelen.

Medewerkers

  • Momenteel zijn er geen medewerkers besmet met het coronavirus
  • Er vindt een inventarisatie plaats of medewerkers in risicogebieden zijn geweest
  • Alle medewerkers hebben instructies ontvangen m.b.t. de voorzorgsmaatregelen

Algemene vragen over coronavirus

Voor algemene vragen over het coronavirus en de actuele ontwikkelingen en maatregelen, verwijzen wij u naar de RIVM website. Deze wordt dagelijks geüpdatet met de meest recente ontwikkelingen en maatregelen.

Menu