Chronische (diabetische) wonden

Bij diabetische wonden spelen een aantal ongunstige omstandigheden een rol. Een zeer ongunstige factor is de verminderde doorgankelijkheid van de grote en de kleine vaten. Hierdoor is de aanvoer van zuurstofrijk bloed belemmerd. Het gevolg is dat er weefsel afsterft, de afweercellen minder goed gaan functioneren en de capaciteit om collageen aan te maken afneemt. Verder gedijen allerlei bacteriën bijzonder goed in een zuurstofarme omgeving.

Hyperbare zuurstoftherapie is een methode om dit zuurstoftekort aan te pakken. Door de patiënt plaats te laten nemen in een drukcabine en honderd procent zuurstof in te laten ademen, ontstaat er een enorm hoge zuurstofdruk (grote hoeveelheid zuurstof). Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen.

  • Bedreigd weefsel krijgt weer zuurstof! Ook na de behandeling houdt dit effect nog enige tijd aan.
  • Door het enorme verschil in zuurstofdruk tussen gezond weefsel en de wond gaat het lichaam nieuwe vaatjes vormen in dit overgangsgebied. Het weefsel wordt hierdoor vitaler!
  • Herstelprocessen die door het tekort aan zuurstof zijn stilgevallen, starten nu weer op. Macrofagen (afweercellen met een pacman-achtige werking) worden weer actief en eten alle vuiligheid in de wond weg. Ook geven zij een stimulans aan andere cellen. Er wordt weer bindweefsel aangemaakt en de wond raakt bedekt.
  • Bacteriën die zich lekker voelen in een omgeving met een tekort aan zuurstof raken nu uit balans en gaan dood. Infecties klaren op.
  • De werking van antibiotica wordt fors versterkt door hyperbare zuurstoftherapie.

Hoe verloopt het behandeltraject?

1. Verwijzing

Voor bestralingsschade moet u verwezen worden door uw behandelend specialist (radiotherapeut). Als uw huisarts u wil verwijzen, laat hem/haar dan contact opnemen met uw specialist om de indicatie te bevestigen.

2. Intake arts

Tijdens een intakegesprek stelt een arts samen met u een behandelplan op, en geeft uitleg over de behandeling.

3. Hyperbare zuurstofbehandeling

Voor de hyperbare zuurstoftherapie verblijft u 5 keer per week gedurende anderhalf uur in een luxe drukcabine. Tijdens de behandeling is er altijd een begeleider in de kamer aanwezig samen met een aantal mede patiënten.

4. Nazorg/aanvullende behandeling

Waar nodig wordt aanvullende behandeling gegeven, zoals wondzorg of oedeemtherapie.

Veel gestelde vragen hyperbare zuurstoftherapie

1. Welke bijwerkingen kan ik verwachten van hyperbare zuurstoftherapie?

Zoals elke medische behandeling kent hyperbare zuurstoftherapie ook een aantal mogelijk bijwerkingen. De meest voorkomende is pijnklachten van de oren, als u de hogere druk in de tank niet goed kan klaren.

2. Wat moet ik meenemen naar het intake gesprek?

  • uw zorgpas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • bij medicijngebruik uw medicijnlijst
  • ingevulde formulieren die u van ons toegestuurd krijgt

3. Ik zit in een rolstoel / ben bedlegerig, kan ik de behandeling dan ondergaan?

Als het voor u mogelijk is, helpen onze begeleiders u overstappen op één van de stoelen in de cabine. Eventueel is in de cabine ook voldoende ruimte voor patiënten die in een rolstoel blijven zitten. Bedlegerige patiënten kunnen plaats nemen op een speciale brancard.