Overige erkende indicaties

Naast de drie genoemde erkende indicaties is er nog een aantal aandoeningen waarvan de behandeling vergoed wordt uit de basiszorgverzekering. Behandeling in ons centrum is veelal mogelijk. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats op korte termijn en in samenwerking met verschillende specialisten. Hieronder vindt u een opsomming van de aandoeningen waarvoor hyperbare zuurstoftherapie een goede en erkende behandeling is:

  • Crushletsel
  • Acute (traumatische) ischaemie
  • Compartiment syndromen
  • Huid- en myocutane plastieken
  • Koolmonoxide vergiftiging
  • Decompressieziekte

Voor meer informatie over deze aandoeningen kunt u contact opnemen met ons centrum. Onze artsen geven u graag meer uitleg.

Hoe verloopt het behandeltraject?

1. Verwijzing

Voor bestralingsschade moet u verwezen worden door uw behandelend specialist (radiotherapeut). Als uw huisarts u wil verwijzen, laat hem/haar dan contact opnemen met uw specialist om de indicatie te bevestigen.

2. Intake arts

Tijdens een intakegesprek stelt een arts samen met u een behandelplan op, en geeft uitleg over de behandeling.

3. Hyperbare zuurstofbehandeling

Voor de hyperbare zuurstoftherapie verblijft u 5 keer per week gedurende anderhalf uur in een luxe drukcabine. Tijdens de behandeling is er altijd een begeleider in de kamer aanwezig samen met een aantal mede patiënten.

4. Nazorg/aanvullende behandeling

Waar nodig wordt aanvullende behandeling gegeven, zoals wondzorg of oedeemtherapie.

Veel gestelde vragen hyperbare zuurstoftherapie

1. Welke bijwerkingen kan ik verwachten van hyperbare zuurstoftherapie?

Zoals elke medische behandeling kent hyperbare zuurstoftherapie ook een aantal mogelijk bijwerkingen. De meest voorkomende is pijnklachten van de oren, als u de hogere druk in de tank niet goed kan klaren.

2. Wat moet ik meenemen naar het intake gesprek?

  • uw zorgpas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • bij medicijngebruik uw medicijnlijst
  • ingevulde formulieren die u van ons toegestuurd krijgt

3. Ik zit in een rolstoel / ben bedlegerig, kan ik de behandeling dan ondergaan?

Als het voor u mogelijk is, helpen onze begeleiders u overstappen op één van de stoelen in de cabine. Eventueel is in de cabine ook voldoende ruimte voor patiënten die in een rolstoel blijven zitten. Bedlegerige patiënten kunnen plaats nemen op een speciale brancard.