Bezoek Minister van Gezondheid, Natuur en Milieu van Curaçao

Minister S.F.C. Camelia-Römer van Gezondheid, Natuur en Milieu van Curaçao bracht op woensdag 6 september jl. een bezoek aan het Hyperbaar Geneeskundig Centrum.

Zij werd onder meer vergezeld door de medisch directeur van het St. Elisabeth Hospital, dr. F. Scheper en hoofd Medisch Stafbureau, mevrouw A. Djaoen.

Onderwerp van gesprek was de verbetering van de chronisch complexe wondzorg op Curaçao en wat het Tertiair Wond Expertise Centrum te Rijswijk (HGC Rijswijk) hierin zou kunnen betekenen. HGC Rijswijk behandeld deze categorie wonden middels een beproeft zorgpad in combinatie met hyperbare zuurstoftherapie.