Patiënttevredenheid

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum laat door Bosgra Onderzoek  de klanttevredenheidsonderzoeken onder de patiënten afnemen. Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voldoet volledig aan de nieuwe eisen van zorgverzekeraars en de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt (prestatie-indicatoren). Het voldoet ook aan de eisen van bijvoorbeeld het ZKN-Keurmerk, HKZ keurmerk en ISO 9001:2008. De waarderingscijfers over het jaar 2015 lopen uiteen van 8,3 tot 9,1. De totaalindruk van het centrum waarderen de patiënten met een 9,1. De NPS (Net Promotor Score) is 77.

Deze benchmark is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken van klinieken met een ZKN Keurmerk die recentelijk hebben deelgenomen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. De meest recente Benchmark Klinieken zijn altijd hier te vinden.

Landelijke Benchmark Klinieken

Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is het op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van patiënttevredenheidsonderzoek bij klinieken. Deze uniforme methodologie maakt het mogelijk om een landelijke benchmark te maken. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken met elkaar vergeleken worden, zodat direct duidelijk is waar klinieken zich relatief het meest kunnen verbeteren. De Benchmark Klinieken geven verder een beeld  van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor klinieken zelf en voor auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg.