Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie aangeboden op deze site is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/website bezoeker en zijn/haar arts.

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Stichting Hyperbaar centrum spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Hyperbaar centrum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Cookies

Sommige delen van de website van Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.