Privacyreglement

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit reglement is van toepassing binnen het Hyperbaar Geneeskundig Centrum in Rijswijk en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger(s), hun partner en/of familieleden, alsmede van hun behandelend (huis)arts.

› Privacy Reglement HGC