Belangrijke mededeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de zorgaanbieders gevraagd om de geplande zorg weer op te starten. Dit betekent dat ook patiënten die geen spoedeisende aandoening hebben wel in aanmerking komen voor behandeling. Uiteraard doen wij dit alleen als dit onder veilige omstandigheden gebeurt. Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal belangrijke zaken die wij extra onder de aandacht willen brengen.

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Hoesten en niezen in de elleboogplooi.
 • Als u ziek bent, blijf dan thuis.

Daarnaast behoren veel van onze patiënten tot de groep “kwetsbare mensen”. Als zij een besmetting met Corona oplopen is de kans op een ernstig beloop groter. Om ook voor deze mensen een veilige omgeving te creëren hebben wij een aantal aanvullende maatregelen genomen die de kans op overdracht van het virus tot een minimum reduceren.

Lees verder

In het centrum (buiten de hyperbare kamer):

 • Bedenk iedere dag voor u op weg gaat naar het centrum of u verkouden bent of ziek voelt. Als dat zo is; BLIJF THUIS!
 • Kom maximaal 5 minuten voordat de behandeling start, en vertrek zo snel mogelijk na de behandeling. Het is belangrijk om zo kort mogelijk in het centrum te verblijven.
 • Bij binnenkomst krijgt u een vragenlijst uitgereikt. Vul die in voor u verder het gebouw betreedt.
 • Bij binnenkomst zullen wij ook uw temperatuur opmeten.
 • Als u, naast de zuurstofbehandeling, nog andere afspraken heeft (evaluaties, wondpoli etc.), probeer dan ook zo kort mogelijk voor deze afspraken aanwezig te zijn.
 • Maximaal één begeleider per patiënt. Wij verzoeken de begeleider na aankomst in het centrum weer te vertrekken zodra u binnen bent. Als u naast de hyperbare behandeling nog andere afspraken heeft mag de begeleider natuurlijk blijven tot deze zijn geweest.
 • Zet bij binnenkomst direct een mondkapje op. Deze krijgt u van ons.
 • Eten en drinken in de wachtkamer is niet toegestaan.

In de hyperbare kamer:

 • Eten en drinken in de kamer is niet toegestaan, behalve het water wat u van de begeleider aangeboden krijgt.
 • Het zuurstofmasker zet u, zoals normaal, op zodra de kamer op druk is. Daarna gaat het masker niet meer af totdat de behandeling klaar is. Het is wel toegestaan om af en toe het masker op te lichten om een slokje water te nemen. Als u aan het eind van de behandeling het zuurstofmasker af zet, zet dan direct het mondkapje weer op.
 • In de kamer zullen plastic schermen tussen de stoelen worden geplaatst; deze zijn op dit moment nog in bestelling. Samen met het gebruik van de mondkapjes/zuurstofmaskers is hiermee het risico op besmetting met Corona minimaal. Tot die tijd houden we in de kamer 1 meter afstand aan.
 • Gooi het mondkapje bij het verlaten direct weg in de daarvoor bestemde bak.

Na de behandeling:

 • Verlaat het gebouw zo spoedig mogelijk nadat u uit de tank bent gekomen.

Wij begrijpen dat al deze voorzorgsmaatregelen vervelend zijn voor u. Mogelijk zelfs is dit zo imponerend dat u liever afziet van behandeling. Een dergelijke keuze is aan u. Van onze kant kunnen wij echter zeggen dat wij met de genoemde maatregelen kunnen zorgen voor een veilige omgeving. Natuurlijk helpen wij u om al deze maatregelen op de juiste wijze toe te passen. U staat er zeker niet alleen voor!

Als u nog vragen heeft over bovenstaande regels, of andere zaken, spreek dan één van onze medewerkers aan of bel met het algemene nummer 070 4063195. Wij helpen u graag.

Team HGC Rijswijk

Voor vragen of overleg over uw wond kunt u contact opnemen via 070-406 31 95 of via onderstaande knop.

Hyperbare Zuurstoftherapie

Kom vrijblijvend langs voor meer informatie

hyperbare zuurstoftherapie
Cliënt ervaringen

Over het Hyperbaar Geneeskundig Centrum

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk (HGC) is een specialistische zorginstelling die zich specifiek richt op de behandeling van patiënten met complexe wonden, weefselschade na bestraling en/of geïnfecteerd botweefsel.

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum werkt nauw samen met zorgpartners en maakt uitsluitend gebruik van toegewijde en door ons aanvullend opgeleide medici en paramedici. Door onze inzet en betrokkenheid brengen wij een aanzienlijk snellere genezing tot stand. Dit alles binnen een vriendelijke en veilige omgeving.

0
Aantal patiënten
0
Aantal dokters
0
Ons cijfer
0
Wachttijd
Menu