HGC Rijswijk behandelt post-COVID patiënten met hyperbare zuurstoftherapie

HGC Rijswijk behandelt post-COVID patiënten met hyperbare zuurstoftherapie. We vragen de patiënten mee te doen aan een zorgevaluatieonderzoek. We verzamelen hierbij data vóór, direct na en 3 en 12 maanden na de therapie. Met deze registratie verkrijgen we inzicht in de klachten en hoe deze eventueel veranderen na de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie. We doen dit onderzoek samen met meerdere andere hyperbare centra (DaVinci klinieken) en het Erasmus MC. We krijgen vaak vragen over het onderzoek en vertellen jullie graag wat de stand van zaken is.

Het onderzoek loopt sinds februari 2023, en zal tot februari 2024 doorlopen. Definitieve resultaten worden verwacht drie maanden nadat de laatste post-COVID patiënt de therapie heeft gehad. Dit zal ongeveer in augustus 2024 zijn, en de uitkomsten zullen worden gepubliceerd.

Recent hebben we een zogenaamde ‘interim analyse’ uitgevoerd. Hierbij wordt tussentijds naar de resultaten gekeken, om te zien of de uitkomsten aanleiding zijn om het studieplan aan te passen. Bij de analyse waren een aantal artsen van de hyperbare centra en een onafhankelijk onderzoeker van het Erasmus MC betrokken.

Op het moment van de tussentijdse analyse waren in totaal 147 patiënten geïncludeerd. 125 van die patiënten waren klaar met de behandeling, en bij 59 patiënten waren er drie maanden voorbij na het eind van hun behandeling. Nog niet al die deelnemers hebben de vragenlijsten ingevuld. In de gegevens die nu beschikbaar zijn ziet de onderzoeksgroep geen reden om vroegtijdig te stoppen met het onderzoek of tussentijds ons beleid aan te passen. Dit betekent dat we doorgaan zoals voorheen, en dus in de tweede helft van 2024 de definitieve resultaten kunnen delen.

In de tussentijd willen we patiënten die meedoen aan het onderzoek nog wijzen op het volgende: er missen soms vragenlijsten van drie maanden na de behandeling, omdat we patiënten niet te pakken krijgen of de vragenlijsten niet worden teruggestuurd. Het is ontzettend belangrijk dat onze gegevens zo compleet mogelijk zijn om een goed beeld van het effect te hebben, en dat we geen groepen patiënten missen. We vragen u dus ook ons hierbij te helpen, en contact op te nemen mocht de behandeling al 3 maanden geleden zijn en u nog geen gegevens heeft teruggestuurd. Alvast heel erg bedankt!”