HGC Rijswijk heeft keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland behaald

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum heeft de audit van KIWA succesvol doorlopen en daarmee het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland behaald. Om de patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen.

Het ZKN keurmerk staat voor hoge kwaliteit, een duidelijk herkenbaar teken waar patiënten op selecteren. Garanderen van transparante hoogwaardige kwaliteit van zowel het medisch handelen als de organisatie van een zelfstandige kliniek is het doel van ZKN.

Jaarlijks wordt iedere aangesloten kliniek opnieuw getoetst aan de normen van het ZKN-keurmerk, zodat ZKN kan garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft.

ZKN is als vereniging erkend om namens alle zelfstandige behandel centra (ZBC’s) onderhandelingen te voeren met het Ministerie van Volksgezondheid. Alle klinieken hebben een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Downloads

› ZKN Certificaat