Hyperbaar Geneeskundig Centrum kandidaat-lid ZKN

Het hyperbaar geneeskundig centrum is toegetreden als kandidaat-lid ZKN.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland.

Om de patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen.

ZKN is als vereniging erkend om namens alle zelfstandige behandel centra (ZBC’s) onderhandelingen te voeren met het Ministerie van Volksgezondheid. Alle klinieken hebben een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Meer informatie kunt u vinden op www.zkn.nl