Patienttevredenheidsonderzoek 2015

Het hyperbaar geneeskundig centrum laat door Bosgra Onderzoek haar ZKN klanttevredenheidsonderzoeken onder de patienten afnemen. Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voldoet volledig aan de nieuwe eisen van Achmea en de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt in de Basisset prestatie-indicatoren. Het voldoet ook aan de eisen van bijvoorbeeld het ZKN-Keurmerk, HKZ keurmerk en ISO 9001:2008. De cijfers van het jaar 2015 lopen  uiteen van 8,3 tot 9,1. De totaalindruk van het centrum waarderen de patienten met een 9,1. De NPS (Net Promotor Score)  is 77.

Deze benchmark is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken van klinieken met een ZKN Keurmerk die recentelijk hebben deelgenomen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. De meest recente Benchmark Klinieken is altijd hier te vinden: http://www.zknklanttevredenheidsonderzoek.nl/benchmark

Landelijke Benchmark Klinieken

Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is het op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van patiënttevredenheidsonderzoek bij klinieken. Deze uniforme methodologie maakt het mogelijk om een landelijke benchmark te maken. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich onderling vergelijken zodat direct duidelijk is waar klinieken zich relatief het meest kunnen verbeteren. De Benchmark Klinieken geeft verder een beeld van de relatieve waarde van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor klinieken zelf en voor auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg.