PERSBERICHT 29 januari 2014 | Samenwerking RC West, Medisch Centrum Haaglanden en HAGAZiekenhuis

Voor patiënten die door bestraling een slechte (wond)genezing hebben, bestaat sinds kort de mogelijkheid van hyperbare zuurstoftherapie in het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC). Het HGC, gevestigd in Rijswijk, werkt hiervoor nauw samen met RC West en de aangesloten ziekenhuizen Medisch Centrum Haaglanden en het HagaZiekenhuis.

Patiënten met kanker worden vaak bestraald om alle kwaadaardige cellen te doden. Helaas is niet altijd te voorkomen dat door de bestraling ook gezond weefsel beschadigd raakt. Een wond die daardoor kan ontstaan, geneest in de meeste gevallen snel na het beëindigen van de behandeling.

Soms blijft zo’n wond echter bestaan of ontstaat er door de bestraling op latere termijn een wond. De mogelijkheden om deze goed te behandelen waren tot voor kort beperkt. Hyperbare zuurstoftherapie is op dit moment de beste methode om dit soort wonden te herstellen of te reduceren.

Wat is hyperbare zuurstoftherapie?

Door het ademen van 100% zuurstof tijdens het verblijf in een ruimte met een verhoogde druk neemt de hoeveelheid zuurstof in het lichaam fors toe. Hierdoor vormen zich nieuwe vaten in dit gebied waardoor een betere doorbloeding in het weefsel ontstaat. Dat herstelt het bestraalde weefsel.