Samenwerking Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum en HagaZiekenhuis

Recentelijk zijn het HagaZiekenhuis en het Hyperbaar Geneeskundig Centrum een samenwerking aangegaan. Het HagaZiekenhuis zal de opvang van patiënten met complicaties verzorgen en draagt zorg voor de behandeling van klachten van patiënten van het Hyperbaar Geneeskundig Centrum. Daarnaast stelt het HagaZiekenhuis de diensten van het METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) ter beschikking en biedt haar faciliteiten met betrekking tot laboratoriumonderzoek, röntgendiagnostiek, de gipskamer, medische microbiologie en de ziekenhuishygiënische dienst aan het Hyperbaar Geneeskundig Centrum en haar patiënten aan.