ZKN Keurmerk geprolongeerd

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum heeft de jaarlijkse audit van KIWA succesvol doorlopen en daarmee het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) geprolongeerd. Om de patiënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. Het ZKN keurmerk staat voor hoge kwaliteit, een duidelijk herkenbaar teken waar patiënten op selecteren. Garanderen van transparante hoogwaardige kwaliteit van zowel het medisch handelen als de organisatie van een zelfstandige kliniek is het doel van ZKN. Wij zijn trots op het feit dat ons team de kwaliteit van zorg binnen ons centrum weet te waarborgen.