Totaalaanpak

De  essentie van  de  aanpak en de ambitie  van het Hyperbaar Geneeskundig Centrum wordt uitgedrukt in onze missie en visie:

Missie

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC Rijswijk) is een specialistische, moderne zorginstelling die zich specifiek richt op de behandeling van patiënten met chronische wonden (weefselschade door bestraling, complexe wonden en geïnfecteerd botweefsel). Bij de behandeling van deze aandoeningen maakt HGC Rijswijk gebruik van een holistisch zorgmodel waarin hyperbare zuurstoftherapie een belangrijke pijler is. Door samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenzorgpartners, in combinatie met prompte en integrale zorg, streeft HGC Rijswijk naar de optimale behandeling voor zijn patiënten. Medici en paramedici krijgen hiertoe een aanvullende scholing waarin het belang van vakkennis, betrokkenheid, zorgvuldig en doortastend handelen en het voorkomen van infectie stevig verankerd is. Met onze inzet en manier van werken bewerkstelligen wij een aanzienlijk snellere genezing. Met dit alles willen wij het welzijn van onze patiënten bevorderen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de kosteneffectiviteit binnen de zorg. Dit alles in een vriendelijke en veilige omgeving.

Visie

Het is onze visie optimaal te functioneren als een 3e-lijns-kenniscentrum op het gebied van de behandeling van weefselschade door bestraling, chronisch complexe wonden en geïnfecteerd botweefsel. Hierbij heeft het consulteren van HGC Rijswijk een vaste positie binnen de ziekenhuisprotocollen en zorgpaden. HGC Rijswijk is in het bezit van verschillende kwaliteitskeurmerken en fungeert als voortrekker op het gebied van onderzoek naar de toepassing van hyperbare geneeskunde bij de behandeling van chronisch complexe wonden.

Nazorg

In de meeste gevallen biedt onze kliniek aanvullende zorg of behandeling in samenwerking met specialisten in een ziekenhuis. Indien uw therapie binnen onze instelling is afgerond, zijn onze protocollen erop gericht u zo spoedig mogelijk terug te verwijzen naar de oorspronkelijke behandelaar. Controles en nazorg vinden dan gewoonlijk plaats bij deze arts. Dit om verwarring en misverstanden tussen verschillende behandelaars te voorkomen. Mocht u echter nog vragen hebben of van mening zijn dat wij u nog ergens mee kunnen helpen, dan hopen wij dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij zullen er binnen onze mogelijkheden alles aan doen u nog van dienst te zijn.