Chronische Botinfecties of Botontsteking

Een chronische botinfectie of chronische osteomyelitis kan door vele oorzaken ontstaan. Een micro organisme (meestal een bacterie en soms een virus) is op de één of andere manier in contact gekomen met het botweefsel. Dit kan gebeuren door besmetting vanuit het bloed, door infectie van nabijgelegen weefsel of door een directe overdracht, bijvoorbeeld na een open botbreuk of een chirurgische ingreep. Aanvankelijk betitelt men een infectie van het bot als “een acute osteomyelitis”.

Bot is erg hard. Juist door deze eigenschap is een infectie in dit weefsel moeilijk te behandelen. Bot kan namelijk niet zwellen, terwijl een infectie nu juist met zwelling gepaard gaat. Het gevolg is dat de omringende bloedvaatjes dichtgedrukt worden en de bloedtoevoer stagneert. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort. Wanneer de infectie niet goed reageert op therapie en aanhoudt spreekt men van “een chronische osteomyelitis”.

Hyperbare zuurstoftherapie bij chronische osteomyelitis is een aanvullende behandeling.

  • Herstelprocessen die door het tekort aan zuurstof zijn stilgevallen, starten nu weer op. Macrofagen (afweercellen met een pacman-achtige werking) worden veel actiever en ruimen afval in de wond beter op. Ook geeft dit een stimulans aan andere cellen. Er wordt weer bindweefsel aangemaakt en de wond raakt bedekt.
  • Door een lokaal tekort aan zuurstof daalt eerst de kwaliteit van nieuw gevormd bot. De cellen die normaal gesproken nieuw bot aanmaken, zullen door gebrek aan zuurstof alleen nog maar kraakbeen aanmaken. Later stopt ook dat proces en ligt de gehele botaanmaak stil. Door hyperbare zuurstoftherapie komt de aanmaak van bot weer op het oude niveau. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het bot boven natuurlijke normen komt door de onnatuurlijk hoge zuurstofdruk.
  • Bacteriën die zich lekker voelen in een omgeving met een tekort aan zuurstof raken nu uit balans en gaan dood. Infecties klaren op.
  • De werking van antibiotica wordt fors versterkt door hyperbare zuurstoftherapie.
hgc-hyperbaar-zuurstof

Hoe verloopt het behandeltraject?

1. Verwijzing

Voor bestralingsschade moet u verwezen worden door uw behandelend specialist (radiotherapeut). Als uw huisarts u wil verwijzen, laat hem/haar dan contact opnemen met uw specialist om de indicatie te bevestigen.

2. Intake arts

Tijdens een intakegesprek stelt een arts samen met u een behandelplan op, en geeft uitleg over de behandeling.

3. Hyperbare zuurstofbehandeling

Voor de hyperbare zuurstoftherapie verblijft u 5 keer per week gedurende anderhalf uur in een luxe drukcabine. Tijdens de behandeling is er altijd een begeleider in de kamer aanwezig samen met een aantal mede patiënten.

4. Nazorg/aanvullende behandeling

Waar nodig wordt aanvullende behandeling gegeven, zoals wondzorg of oedeemtherapie.

Veel gestelde vragen hyperbare zuurstoftherapie

1. Welke bijwerkingen kan ik verwachten van hyperbare zuurstoftherapie?

Zoals elke medische behandeling kent hyperbare zuurstoftherapie ook een aantal mogelijk bijwerkingen. De meest voorkomende is pijnklachten van de oren, als u de hogere druk in de tank niet goed kan klaren.

2. Wat moet ik meenemen naar het intake gesprek?

  • uw zorgpas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • bij medicijngebruik uw medicijnlijst
  • ingevulde formulieren die u van ons toegestuurd krijgt

3. Ik zit in een rolstoel / ben bedlegerig, kan ik de behandeling dan ondergaan?

Als het voor u mogelijk is, helpen onze begeleiders u overstappen op één van de stoelen in de cabine. Eventueel is in de cabine ook voldoende ruimte voor patiënten die in een rolstoel blijven zitten. Bedlegerige patiënten kunnen plaats nemen op een speciale brancard.