Vergoeding

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling die uitgebreid  wetenschappelijk is onderzocht. Het Zorginstituut Nederland heeft daarom voor verschillende aandoeningen bepaald dat behandeling in het Hyperbaar Geneeskundig Centrum geldt als verzekerde zorg. Vergoeding vindt daarom plaats vanuit de basiszorgverzekering. Erkende aandoeningen zijn o.a. klachten ten gevolge van bestraling, chronische (diabetische) wonden, wonden waar een huid- of spiertransplantatie moet plaatsvinden en chronische infectie van bot. Mocht u twijfel hebben of de bij u aanwezige aandoening voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunnen wij dat met u bespreken tijdens het intakegesprek .

Verwijsprocedure
Als u voor behandeling in aanmerking wilt komen, hebben wij een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist nodig.

Zorgovereenkomst
Met uitzondering van VGZ hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Onder bepaalde voorwaarden of na een machtiging van VGZ, kunnen VGZ verzekerden wel behandeld worden in ons centrum. Vanwege de verregaande samenwerking met de omliggende ziekenhuizen heeft dat ook onze voorkeur. Het is beter voor de kwaliteit en continuïteit van zorg.

achmea
cz
FBTO Zorgverzekeringen
Interpolis Zorgverzekeringen
menzis
OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
dsw