Tevredenheid patiënten 2021/2022

Als HGC Rijswijk willen wij graag weten hoe onze patiënten de kwaliteit van zorg ervaren.
Door jaarlijks een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren krijgen we meer inzicht in uw ervaringen. Hierdoor kunnen we, daar waar nodig, onze zorg nog verder verbeteren.
Wij stellen het zeer op prijs dat veel patiënten de tijd en moeite nemen om de vragenlijsten in te vullen. Hierdoor kunnen wij steeds betere zorg verlenen!

Vanuit het onderzoek over de periode augustus 2021 – augustus 2022 blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening.
65,6% van de ondervraagde patiënten zou HGC Rijswijk promoten bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten.

De score voor de totaalindruk van HGC Rijswijk is gemiddeld 8,8. De cijfers variëren van een 7 tot een 10. Hier zijn we trots op als HGC!

In het onderzoek is ook gevraagd wat u als patiënt belangrijk vindt.
De 5 belangrijkste zaken die hierin zijn aangegeven zijn in onderstaande tabel vergeleken met de scores vanuit de bijhorende vragen.
Conclusie is dat op de onderdelen die belangrijk worden gevonden zeer positief wordt gescoord door de ondervraagde patiënten.

Wat vindt u als patiënt belangrijk? Wat is uw mening hierover?
Informatie vooraf aan behandeling zodat u weet wat u kunt verwachten

(67,8% van de ondervraagden geeft aan dit belangrijk te vinden)

86 % van de ondervraagde patiënten vindt dat de informatie vooraf aan de behandeling voldoende tot goed is.
Vertrouwen in de deskundigheid van de medewerkers (65% van de ondervraagden geeft aan dit belangrijk te vinden) 94% van de ondervraagde patiënten geeft aan vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de medewerkers HGC
Samen met de zorgverlener bepalen welke zorg/behandeling nodig is

(50% van de ondervraagden geeft aan dit belangrijk te vinden)

70% van de ondervraagde patiënten geeft aan dat het bepalen van de zorg/behandeling gebeurt in overleg met de zorgverlener
Dat zorgverleners goed naar u luisteren

(40% van de ondervraagden geeft aan dit belangrijk te vinden)

92% van de ondervraagde patiënten vindt dat er goed geluisterd wordt naar hen door de zorgverleners
Dat er een goede samenwerking is tussen de zorgverleners in de kliniek

(40% van de ondervraagden geeft aan dit belangrijk te vinden)

84% van de ondervraagde patiënten vindt dat er sprake is van een goede onderlinge samenwerking tussen de zorgverleners van HGC

Patiënten konden in het onderzoek ook complimenten en verbetertips geven.
Patiënten geven vooral complimenten over de service, vriendelijke en behulpzame opstelling van medewerkers, heldere informatie, positieve resultaat van de behandeling en de deskundige begeleiding.
De verbeterpunten zijn erg divers van aard. Al deze verbeterpunten zijn, op het moment dat dit speelde, door medewerkers direct intern gemeld zodat we snel acties hebben kunnen ondernemen.

“Ik vond het heel erg fijn om bij HGC Rijswijk behandeld te worden. Eindelijk vooruitgang en geruststelling”

“Geweldige behandeling. De genezing verloopt boven de verwachting”

“Snel en gericht actieplan naar genezing. Dit onder prima omstandigheden tijdens mijn dagelijkse behandeling in de kliniek”

“Vooral het samenwerken en de cliënt staat centraal. Vooral de zorgvuldigheid en uitleg waarom heb ik zeer gewaardeerd”

“Je kunt er van op aan dat zij er alles aan doen om de gezondheid van de patiënt te verbeteren”

“Ik vind de medewerkers professioneel, deskundig en vriendelijk”