Behandeling van long-COVID met hyperbare Zuurstoftherapie

Begin juli 2022 is er een onderzoek gepubliceerd over de behandeling van post-COVID met hyperbare zuurstoftherapie (HBOT). De uitkomst van dit onderzoek laat een positief effect zien op cognitieve functies (zoals concentratie) ten opzichte van de controlegroep. Helaas biedt dit nog onvoldoende bewijs om HBOT vanuit de basisverzekering te vergoeden. Het volledige standpunt kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG).

De NVvHG, waar het HGC Rijswijk onderdeel van uit maakt, voelt door de grote maatschappelijke druk wel de urgentie om de behandeling mogelijk te maken voor patiënten met post-COVID. Binnen de wetenschappelijke vereniging is daarom afgesproken dat de behandeling off-label kan worden aangeboden onder de volgende voorwaarden:

  • De klachten zijn 3 maanden na de positieve Covid-19 test nog aanwezig;
  • Het gaat om cognitieve klachten (zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- en aandachtsproblemen en overprikkelingsverschijnselen);
  • Patiënten moeten verwezen worden door hun behandelend medisch specialist (dus géén huisarts). Als u geen behandelend specialist heeft (gehad), verwijzen naar een longarts voor aanvullend onderzoek. Dit is om zeker te zijn dat geen afwijkingen van de longen zijn ontstaan door COVID, die de behandeling in de weg zouden kunnen staan.

Omdat de behandeling nog niet erkend is voor post-COVID syndroom, kan de behandeling op dit moment helaas alleen plaats vinden op eigen kosten. Wij rekenen hiervoor een vast tarief wat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), à € 199,19 per sessie. Conform het protocol wat is gebruikt in het onderzoek houden we in principe 40 sessies aan.

Nota bene dat de Belastingdienst recent een standpunt heeft gepubliceerd over het declareren van gemaakte zorgkosten bij HBOT voor post-Covid syndroom.

Buiten deze voorwaarden is het op dit moment helaas niet mogelijk de behandeling te ondergaan voor post-COVID. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via 070-4063195 of secretariaat@hgcrijswijk.nl.

HGCRijswijk op TV West