Overige erkende indicaties

Naast de drie genoemde erkende indicaties is er nog een aantal aandoeningen waarvan de behandeling vergoed wordt uit de basiszorgverzekering. Behandeling in ons centrum is veelal mogelijk. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats op korte termijn en in samenwerking met verschillende specialisten. Hieronder vindt u een opsomming van de aandoeningen waarvoor hyperbare zuurstoftherapie een goede en erkende behandeling is.

Crushletsel
Acute traumatische ischaemie
Compartiment syndromen
Handchirurgie
Deglovement injury
Replantatie van extremiteiten
Huid- en myocutane plastieken
Koolmonoxide vergiftiging
Decompressieziekte
Arteriële gasembolie

Voor meer informatie over deze aandoeningen kunt u contact opnemen met ons centrum. Onze artsen geven u graag meer uitleg.